چاق شدن صورت

سلیمه موسوی
۲ مرداد ۱۳۹۵
71 views
صفر نظر
 • چاق شدن صورت

  بهترين ﺭوش ها ﺑﺮﺍﯼ ﭘﺮ ﺷﺪﻥ ﺳﺮﯾﻊ ﺻﻮﺭﺕ

  شاید شما هم از آن دسته آدم هایی باشید که می خواهید صورتی گرد و چاق داشته باشید اما نمی خواهید اندام چاقی داشته باشید. ما در این بخش چند پیشنهاد خوب برای شما داریم. دستور العمل های زیر را دنبال کنید. هر کدام از این پیشنهاد ها شاید چاره ای باشد که مدت زیادی است به دنبال آن هستید.

  پیشنهاد:

  ?ﺧﻮﺭﺩﻥ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﯾﮏ ﭘﺸﻘﺎﺏ ﺳﯿﺐ ﺯﻣﯿﻨﯽ ﺁﺏ ﭘز ‏( ﻣﺨﺼﻮﺹ ﭘﺮ ﺷﺪﻥ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺮﻭﺱ ‏)

  ?ﻣﺼﺮﻑ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ۵۰ ﮔﺮﻡ ﻣﻐﺰ ﺗﺨﻤﻪ . ﺑﺎﺩﺍﻡ. ﭘﺴﺘﻪ. ﻓﻨﺪﻭﻕ? ﺭﻭﺯﻫﺎﯼﺍﻭﻝ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺨﻮﺭﯾﺪ ﺗﺎ ﺟﻮﺵ ﻧﺰﻧﯿﺪ

  ?ﻣﺼﺮﻑ ﺷﯿﺮﻩ ﺧﺮﻣﺎ ﻭ ﺍﻧﮕﻮﺭ

  ?ﻣﺼﺮﻑ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﺧﯿﺎﺭ ﻭ ﻫﻮﯾﺞ ‏(ﺧﯿﺎﺭ ﺑﺎﻋﺚ ﻟﻄﺎﻓﺖ ﻭ ﭘﺮ ﺷﺪﻥ ﻭ ﻫﻮﯾﺞ ﻣﻤﻠﻮ ﺍﺯﻓﯿﺒﺮ ‏)

  ?ﻣﺼﺮﻑ ﻫﺮﺷﺐ ﺳﺎﻻﺩ ﮐﺎﻫﻮ ﻭ ﺟﻮﺍﻧﻪ ﮔﻨﺪﻡ

  ?ﭘﻮﺩﺭ ﺟﻮﺍﻧﻪ ﮔﻨﺪﻡ ﻭ ﻣﺎﺳﺖ ‏( ﺭﻭﺯﯼ ﺩﻭ ﻗﺎﺷﻖ ﺑﻌﺪ ﻫﺮ ﻭﻋﺪﻩ ‏)

  ?ﻣﺎﺳﮏ ﺧﯿﺎﺭ

  ﺧﯿﺎﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺭﻧﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ۲۰ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺭﻭﯼ ﭘﻮﺳﺖ ﺧﻮﺩ ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﺪ .‏( ﺑﺎﻋﺚ ﺁﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎﯼ ﺯﯾﺮ ﭘﻮﺳﺖ ‏)

  ?ﻣﺎﺳﮏ ﮔﻞ ﺭﺱ

  ﺧﺎﮎ ﺍﻟﮏ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﮔﻼﺏ
  ‏( ﻫﺮ ﺑﺎﺭ ۱۵ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺭﻭﯼ ﭘﻮﺳﺖ ‏)
  ﻭ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﺎ ﺁﺏ ﺧﻨﮏ

  ?ﻧﻮﺷﯿﺪﻥ ۸ﻟﯿﻮﺍﻥ ﺍﺏ ‏( ﭼﺎﯾﯽ ﻻﻏﺮ ﻣﯿﮑﻨﺪ ‏)

  برچسب ها : ,
 • مطالب مرتبط
 • ارسال نظر